Zpět na seznam

Zlepšení ochrany a zpřístupnění knihovního a sbírkového fondu Severočeského muzea

loga projektu

Cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany muzejních sbírek SML prostřednictvím pořízení odborného vybavení a infrastruktury a restaurování sbírkového fondu muzea. Na jeho naplnění se pak podílejí jednotlivé dílčí cíle projektu:

- zpřístupnění sbírkových předmětů, zejména jejich restaurováním a digitalizací

- zajištění bezpečného a efektivního uložení sbírkových předmětů do vhodného depozitáře a péče o tyto předměty renovací regálů knihovny SML a pořízením vhodného vybavení.

V projektu dojde k pořízení zařízení a vybavení pro provoz knihovny Severočeského muzea, digitalizaci sbírkových fondů, restaurátorským pracím dotčených sbírek a úpravám knihovnických regálů a roletových skříní. Konkrétně bude pořízen knihovnický systém s vlastní licencí a serverem, Artskener umožňující digitalizaci plakátů a historických plánů servery pro zpřístupnění dat knihovny a knihovního systému a k tomu odpovídající uložiště, do konzervátorské dílny bude pořízena pH elektroda, gumovadlo, restaurátorská špachtle, stojánek na elektrody, ruční svářečka, HD LED mikroskop a ruční muzejní vysavač.

Dále dojde k výměně osvětlení a výrobě a výměně stávajících dřevěných polic a výrobě konstrukcí, dřevěných a skleněných výplní v hlavní knihovně Severočeského muzea v Liberci. Dále pak dojde k restaurování historických stavebních plánů muzea a zhotovení ochranných obalů restaurování poškozených starých tisků.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Další informace o programu naleznete na: www.irop.gov.cz/cs 

 
Operační program Integrovaný regionální operační program 2021-2027
Registrační číslo
CZ.06.04.04/00/22_050/0003726
Celkové výdaje projektu 15.326.702,62 Kč
Výše dotace 12.755.453,28 Kč
Výdaje Libereckého kraje 2.571.249,34 Kč
Doba realizace projektu červen 2022 - prosinec 2027
Další informace projekty@kraj-lbc.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace