Zpět na seznam

Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově

loga projektu

Průběžně rekultivovaná a dotěžovaná pískovna Žizníkov (u České Lípy) je jedinou lokalitou v kraji, kde se samovolně, bez cílených managementových opatření, zatím udržuje populace kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé. V rámci projektu dojde k polšné skrývce zeminy na písečný podklad a vytvoření mělkých tůní. Dále budou vytvořeny písečné přesypy, úkryty pro obojživelníky  a bude provedeno pomístní kácení náletových dřevin. test


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Více informací o programu naleznete na: www.opzp.cz
Operační program OP Životní prostředí 2014-2020
Registrační číslo
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_107/0008879
Celkové výdaje projektu 1.354.085 Kč
Výše dotace 1.217.185 Kč
Výdaje Libereckého kraje 136.900 Kč
Doba realizace projektu leden 2020 - březen 2023
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz


Zadejte text

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace