Zpět na seznam

Smart akcelerátor Libereckého kraje

loga projektu

Projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje (dále SALK I) se v letech 2016–2019 zaměří na rozvoj inovačního prostředí a znalostní ekonomiky, na perspektivní specializace a přípravu a realizaci strategických intervencí v prostředí vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji. Vše probíhá na základě Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3).

Cílem projektu SALK I je zajistit kvalitní a koordinovanou implementaci Národní RIS3 strategie na území Libereckého kraje, zkvalitnit proces tzv. entrepreneurial discovery process (překládáno jako podnikatelské objevování nových příležitostí), a tím usnadnit naplňování dílčích cílů RIS3 strategie. Všechny tyto aktivity budou usilovat o to, aby došlo k plnému využití znalostního potenciálu Libereckého kraje a posilování konkurenceschopnosti.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SALK I

  • Základní tým – tato aktivita představuje komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v Libereckém kraji s využitím RIS3 strategie Libereckého kraje, kterou zajišťuje základní tým projektu SALK I. Bude se jednat se například o aktivity spojené s aktualizací RIS3 strategie a akčních plánů této strategie, a také o aktivity spojené s fungováním Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji a odborných inovačních platforem.
  • Mapování – v rámci této aktivity základní tým projektu provede mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v Libereckém kraji. Proběhne terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Výsledky budou zpracovány v odborných studiích a zprávách.
  • Asistence – cílem aktivity je podpořit prostřednictvím dotačního programu absorpční kapacitu v kraji. Liberecký kraj veřejným subjektům poskytne vouchery v hodnotě až 250 000 Kč na zpracování projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Libereckého kraje.
  • Propagace - zahrnuje přípravu a zpracování Marketingové a komunikační strategie Libereckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a následnou realizaci aktivit z této strategie vyplývajících.

    Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.                                           
    Další informace o programu naleznete na https://opvvv.msmt.cz

Operační program Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání
Registrační číslo
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848
Celkové výdaje projektu 16 487 290,60 Kč
Výše dotace 14 014 197,01 Kč
Výdaje Libereckého kraje 2 473 093,59 Kč
Doba realizace projektu duben 2016 - září 2019
Další informace https://1012plus.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace