Zpět na seznam

Smart Akcelerator Libereckého kraje III

loga projektu

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SALK III:

  • Základní tým – Cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci krajské RIS3 strategie. Základní tým ve své činnosti reaguje na aktuální potřeby inovačního prostředí kraje, nové společenské výzvy a trendy.
  • Vzdělávání a rozvoj kompetencí - Cílem aktivity je především vzdělávání odborného týmu a posilování relevantních kompetencí odborníků z partnerských organizací zapojených do rozvoje inovačního prostředí v kraji. Zejména se jedná o experty zapojené do tematických platforem nebo přípravy a realizace strategických projektů a členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji.
  • Mapování, analýzy a evaluace - Cílem aktivity je mapovat, sledovat a vyhodnocovat změny a vývoj inovačního prostředí v regionu, zjišťovat jeho potřeby a potenciál a vyhodnocovat výsledky, efekty a dopady implementace krajské RIS3 strategie.
  • Asistence - Cílem aktivity je podpořit rozpracování strategických projektových záměrů v kraji tak, aby byly v souladu s krajskou RIS3 strategií (a/nebo Národní RIS3 strategií) a aby mohly být v podobě žádosti o podporu podány do relevantní výzvy vhodného mezinárodního, národního nebo regionálního programu podpory. 
  • Pilotní ověření - Cílem aktivity je ověřit funkčnost Informačního a datového portálu Libereckého kraje, nového nástroje podporujícího inovační ekosystém v regionu.
  • Marketing a komunikace - Cílem aktivity je budovat dobrou reputaci místa Libereckého kraje jako kraje inovací směrem k validním cílovým skupinám. Nedílnou součástí této aktivity je aktivizace a posilování marketingové a komunikační aktivity subjektů inovačního ekosystému regionu. 

    Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Jan Amos Komenský.                                           
    Další informace o programu naleznete na www.opjak.cz. 

Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Registrační číslo
CZ.02.01.02/00/22_009/0003642
Celkové výdaje projektu 63 332 168,71
Výše dotace 53 832 343,41 Kč
Výdaje Libereckého kraje 9 499 825,30 Kč
Doba realizace projektu leden 2023 - prosinec 2026
Další informace https://1012plus.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace