Zpět na seznam

Smart Akcelerator II Libereckého kraje 

loga projektu

Projekt Smart Akcelerator II Libereckého kraje II (dále SALK II) se v letech 2019–2022 zaměří na posílení inovačního ekosystému Libereckého kraje na podkladu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS3).

Cílem projektu SALK II je zajistit rozvoj kapacit, organizačních struktur a znalostí v regionu, profilovat Liberecký kraj jako prostředí, kde se daří inovacím, výzkumu a vývoji. Projekt podpoří proces podnikatelského objevování (EDP), identifikuje a připraví konkrétní strategické projekty řešící zásadní výzvy a potřeby Libereckého kraje (např. JCE kybernetické bezpečnosti). Nedílnou součástí budou vzdělávací aktivity a propagace inovačního ekosystému směrem k odborné i široké veřejnosti (soutěže Business Talent a Liberec Ideathon, akce PechaKucha Nigt Liberec).

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SALK II:

  • Základní tým – tým SALK působí pod hlavičkou Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK a společnosti ARR - Agentura pro regionální rozvoj. Pomocí široké škály aktivit podporuje rozvoj inovačního prostředí v Libereckém kraji. Stěžejním dokumentem pro jeho aktivity je krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR. Významnou roli při koordinaci aktivit hrají pravidelná setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a odborných inovačních platforem. Projekty vzešlé z aktivit SALK se průběžně ukládají do Akčního plánu projektu.
  • Mapování – tým SALK provádí mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v Libereckém kraji. Probíhají terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a průběžné vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Hlavní výstupy mapování jsou zpracovány a zveřejněny.
  • Asistence – cílem aktivity je podpořit prostřednictvím dotačního programu přípravu strategických projektů v kraji. Liberecký kraj příjemcům poskytuje Asistenční vouchery v hodnotě do 300 000 Kč na zpracování projektových záměrů usilujících o financování z veřejných zdrojů především z ČR a EU.
  • Propagace - cílem aktivity je vybudovat regionální inovační značku a portál 1012plus a oslovit jejich prostřednictvím odbornou i širokou veřejnost. Propagace se týká především pozoruhodných aktivit a úspěchů firem, organizací nebo jednotlivců inovačního ekosystému Libereckého kraje.
  • Vzdělávání - cílem aktivity je vzdělávání týmu SALK a posilování relevantních kompetencí ve veřejné správě, samosprávě a v partnerských organizací, které jsou součástí inovačního ekosystému Libereckého kraje. Součástí aktivity jsou rovněž akce pro širokou veřejnost.
  • Twinning - prostřednictvím spolupráce s izraelským partnerem se tým SALK detailně seznámí s aktivitami a zkušenostmi daného partnera a pomocí společných aktivit zajistí osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl najít využití v podmínkách kraje.

    Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.                                           
    Další informace o programu naleznete na https://opvvv.msmt.cz

Operační program Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání
Registrační číslo
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369
Celkové výdaje projektu 24 945 687,74 Kč
Výše dotace 21 203 834,57 Kč
Výdaje Libereckého kraje 3 741 853,17 Kč
Doba realizace projektu říjen 2019 - prosinec 2022
Další informace https://1012plus.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace