Zpět na seznam

Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.

loga projektu

Předmětem realizace projektu je zajištění bezbariérovosti přístupu do všech provozně důležitých prostor školy a jejího areálu pro všechny osoby s omezenými schopnostmi smyslového vnímání a zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu. Výsledkem projektu bude tedy bezbariérový přístup k učebnám a dalším částem budov v areálu Gamnázia U Balvanu. Stavební úpravy související s vybudováním bezbariérových prvků v rámci prostor školy umožní stávajícím i budoucím žákům se zdravotním postižením sociální inkluzi. Cílem projektu je zajistit plnou bezbariérovost prostor školy v rámci hlavní budovy, přístup do tělocvičny a úpravu části venkovních ploch areálu školy.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013059
Celkové výdaje projektu 20.505.103 Kč
Výše dotace 18.454.593 Kč
Výdaje Libereckého kraje 2.050.510 Kč
Doba realizace projektu listopad 2017 - prosinec 2022
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz


Zadejte text

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace