Zpět na seznam

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

loga projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/294 v úseku provozního staničení km 12,412 – km 14,883. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky, celková oprava 4 mostních objektů, opěrných a zárubních zdí, rekonstrukce a doplnění dešťové kanalizace, propustků včetně nového dopravního značení.  Stavba je situována v intravilánu obce Rokytnice nad Jizerou a prochází převážně zastavěným územím obce. 

Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility v rámci regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci  Integrovaného regionálního operačního programu. Další informace o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz  

Operační program Integrovaný regionální operační program 2021-2027
Registrační číslo
CZ.06.03.01/00/22_021/0003212
Celkové výdaje projektu 165.874.148 Kč
Výše dotace 126.600.000 Kč
Výdaje Libereckého kraje 39.274.148 Kč
Doba realizace projektu červen 2022–říjen 2026
Další informace projekty@kraj-lbc.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace