Zpět na seznam

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky

loga projektu

Projekt počítá s vytvořením 35 tůní o celkové ploše 1998 m2. Dále dojde k odstranění dřevin, rákosu a pokosení zeleně náletovitého a křovinatého charakteru s cílem vytvořit co nejsvětlejší území bez zástinu vodních ploch vyhovující biotopovým požadavkům kuňky ohnivé. Součástí bude i vytvoření zimovišť pro obojživelníky za použití materiálu z odstraňovaných dřevin a zeleně. test 456456456456


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Více informací o programu naleznete na: www.opzp.cz
Operační program Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020
Registrační číslo
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0010011
Celkové výdaje projektu 1.909.522 Kč
Výše dotace 1.901.623 Kč
Výdaje Libereckého kraje 7.899 Kč
Doba realizace projektu únor 2020 - srpen 2022
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz


Zadejte text

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace