Zpět na seznam

Jsme s vámi - společně pro Ukrajinu Jesteśmy z Wami - Razem dla Ukrainy

loga projektu

Vedoucím partnerem projektu je Dolnoslezské vojvodství (PL), projektoví partneři: Liberecký kraj a Královéhradecký kraj (CZ) a Nadace Ukrajina (PL).

Hlavním cílem projektu je zintenzivnění spolupráce českých a polských institucí ve prospěch přímé podpory uprchlíků z Ukrajiny, kteří pobývají v česko-polském příhraničním regionu, a vytvoření platformy pro diskusi a vypracování mechanismů pro řešení dlouhodobých aspektů uprchlické/migrační krize v budoucnosti.

Součástí projektu je také zajištění podpory pro uprchlíky formou poradenství díky InfoPOINTu Ukrajina, a to zejména při řešení životních situací spojených s již dlouhodobějším pobytem v ČR/PL tak, aby byli schopni se začlenit do běžného každodenního života. Na základě této již zavedené platformy bude posílena přeshraniční spolupráce mezi partnery a bude podkladem pro vytipování dobré praxe. Současně je tato aktivita vstupem do diskuze pro jednotlivé pracovní skupiny v aktivitě s názvem „Polsko-české pracovní skupiny“ v rámci tohoto projektu. Kvalitní poradenství jako forma asistence je založeno na aktivní spolupráci mnoha aktérů, kteří budou pozváni k aktivní účasti na pracovních skupinách ke sdílení zkušeností při tvorbě mechanismů k řešení uprchlické krize.


Projekt „Jsme s vámi - společně pro Ukrajinu“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit. Další informace o programu naleznete na:  https://www.cz-pl.eu/2014-2020
Operační program Interreg V-A Česká republika - Polsko
Registrační číslo
CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003266
Celkové výdaje projektu 804 835,77 € (z toho 154 039,08 € pro LK)
Výše dotace 724 352,19 € (z toho 138 635,17 € pro LK)
Výdaje Libereckého kraje 15 403,19 €
Doba realizace projektu 1.7.2022 - 31.12.2023
Další informace projekty@kraj-lbc.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace