Zpět na seznam

Zlepšení tepelně technických vlatností obvodových kontrukcí budov Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

loga projektu

Předmětem projektu byly stavební úpravy související se zateplením 4 objektů budov Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. Cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost budov školy (snížení množství energie nutné k vytápění, snížení produkovaných emisí, snížení finanční náročnosti na vytápění, atd.). Projekt zahrnoval výměnu oken i meziokenních vložek, výměnu dveří za plastové dále také zateplení vnějšího pláště budovy, tedy sokly obvodové stěny a střešní konstrukce včetně nového oplechování, dále výměny parapetů, dešťových svodů, žlabů a markýz nad vchody. Projekt komplexně řešil snížení energetické náročnosti objektu a snížení emisí C02 prostřednictví zlepšení tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí o celkové ploše více než 12 tis. m2.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Operační program OP Životní prostředí
Registrační číslo
CZ.1.02/3.2.00/08.01234
Celkové výdaje projektu
35.505.522 Kč
Výše dotace
17.731.901 Kč
Výdaje Libereckého kraje
17.773.621 Kč
Doba realizace projektu
červenec 2008 - srpen 2014
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...