Zpět na seznam

Zlepšení tepelně technických vlastnostní obvodových konstrukcí budov Gymnázia F.X.Šaldy, Liberec

loga projektu

Předmětem projektu byla realizace úspor energie v objektu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. V rámci projektu došlo k zateplení obvodových stěn a výměně otvorových výplní. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu. Projekt generuje významné ekologické i ekonomické přínosy. Realizací tohoto opatření dochází ke snížení emisí o 25 %, což činí 72 tun CO2 ročně. Úspora energie činí 1 300 GJ/rok. Úspora provozních nákladů pak činí 340 tisíc Kč za rok.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Operační program OP Životní prostředí
Registrační číslo
CZ.1.02/3.2.00/08.01232
Celkové výdaje projektu
26.504.756 Kč
Výše dotace
11.404.880 Kč
Výdaje Libereckého kraje
15.099.876 Kč
Doba realizace projektu
srpen 2009 – srpen 2010
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...