Zpět na seznam

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových kontrukcí budovy pavilonu Rozálie, Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

loga projektu

Cílem tohoto projektu bylo snížení nákladů na vytápění pavilonu Rozálie v Domově důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. Největší pozitivní dopad lze očekávat pro klienty a personál. Úspora nákladů na energie, snížení emisí a využití tepelného čerpadla jako obnovitelného zdroje energie jsou těmi nejdůležitějšími cíli. Realizací došlo k celkovému zateplení, výměně otvorových výplní a změně způsobu vytápění. Vytápění budovy má nyní vysokou technologickou úroveň, která nezatíží životní prostředí. Realizace tohoto projektu zároveň přispěla především k prodloužení životnosti objektu a zachování jeho funkce – domova důchodců a rovněž přispěla ke zlepšení životních podmínek pro seniory.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Operační program OP Životní prostředí
Registrační číslo
CZ.1.02/3.1.00/11.12513
Celkové výdaje projektu
9.665.965 Kč
Výše dotace
5.572.851 Kč
Výdaje Libereckého kraje
4.093.114 Kč
Doba realizace projektu
červen 2011 - srpen 2014
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...