Zpět na seznam

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových kontrukcí budov Domova mládeže, Česká Lípa

loga projektu

Předmětem projektu byla realizace úspor energie v objektu Domova mládeže Česká Lípa v České Lípě. V rámci projektu došlo k zateplení obvodových stěn a výměně otvorových výplní a zateplení střechy. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu. Projekt generuje významné ekologické i ekonomické přínosy. Realizací tohoto opatření dochází ke snížení emisí o 20 %, což představuje 44 tun CO2 ročně. Úspora energie činí 786 GJ/rok. Úspora provozních nákladů pak činí 242 tisíc Kč za rok.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Operační program OP Životní prostředí
Registrační číslo
CZ.1.02/3.2.00/08.01236
Celkové výdaje projektu
13.383.417 Kč
Výše dotace
7.739.695 Kč
Výdaje Libereckého kraje
5.643.722 Kč
Doba realizace projektu
srpen 2009 - srpen 2010
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...