Zpět na seznam

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SPŠT Jablonec nad Nisou, Belgická 485

loga projektu

Předmětem projektu byly stavební úpravy související se zateplením budovy Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Budova pochází z roku 1942 a je pětipodlažní (věže jsou šestipodlažní). Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy školy. Realizací projektu došlo ke snížení množství energie nutné k vytápění a ohřevu vody, snížení produkovaných emisí, snížení finanční náročnosti na vytápění, zlepšení prostředí školy, prodloužení životnosti budovy a další. V rámci projektu došlo k zateplení fasády objektu, úpravě dešťových svodů, zateplení střech, výměně oken a dveřních výplní, oplechování parapetů, výměně zámečnických prvků a další. Projekt generuje významné ekologické i ekonomické přínosy. Emise CO2 se sníží o 57,5 %, což představuje 156 tun CO2 ročně. Úspora energie činí 2 852 GJ/rok. Úspora provozních nákladů pak činí 1 283 tisíc Kč za rok.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Operační program OP Životní prostředí
Registrační číslo
CZ.1.02/3.2.00/10.07828
Celkové výdaje projektu
25.826.321 Kč
Výše dotace
14.559.215 Kč
Výdaje Libereckého kraje
11.267.106 Kč
Doba realizace projektu
srpen 2010 - květen 2013
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...