Zpět na seznam

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily

loga projektu

Předmětem projektu byla realizace úspor energie v objektu Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. V rámci projektu došlo k zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střechy. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu. Projekt generuje významné ekologické i ekonomické přínosy. Realizací tohoto opatření dochází ke snížení emisí CO2 o 22% což představuje 87 tun CO2 ročně. Úspora energie činí 1577 GJ/rok. Úspora provozních nákladů pak činí 358 tisíc Kč za rok.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Operační program OP Životní prostředí
Registrační číslo
CZ.1.02/3.2.00/08.01240
Celkové výdaje projektu
36.570.226 Kč
Výše dotace
19.410.841 Kč
Výdaje Libereckého kraje
16.017.571 Kč
Doba realizace projektu
červenec 2009 - červen 2010
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...