Zpět na seznam

Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o.

loga projektu

Hlavním cílem projektu bylo přestěhovat klientky Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace ze stávajících nevyhovujících prostor (stávající zařízení na obrázku níže) a přemístit poskytování sociálních služeb do míst s běžnou zástavbou a dostupnou sítí veřejných služeb.  Projekt umožnil klientkám lepší začlenění do běžného života a zkvalitnil poskytované sociální služby. Díky projektu bylo zcela opuštěno původní zařízení. Klientky nyní žijí ve městech Nový Bor a Cvikov, kde byly postaveny a vybaveny celkem 4 objekty, přičemž 3 slouží k bydlení a čtvrtý je využíván jako zázemí pro denní programy domova pro osoby se zdravotním postižením (denní programy slouží jak klientům organizace, tak klientům z okolního území). Celkem zde bydlí 30 klientek. V rámci projektu byl také pořízen speciálně upravený automobil.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Operační program Integrovaný operační program
Registrační číslo
 CZ.1.06/3.1.00/07.08414
Celkové výdaje projektu
55.935.481 Kč
Výše dotace
45.490.191 Kč
Výdaje Libereckého kraje
10.445.290 Kč
Doba realizace projektu
září 2012 - listopad 2015
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...