Zpět na seznam

Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada

loga projektu

Předmětem projektu je novostavba bezbariérového bytového domu pro poskytování služeb sociální péče pobytovou formou. Nově vybudovaný objekt, který je navržen jako jedna samostatná skupinová domácnost pro 6 osob, je určen pro osoby se zdravotním postižením vyžadující střední míru sociální podpory. V rámci projektu bude pořízeno vybavení domácností nábytkem, interiérovými prvky a pomocným vybavením. Cílem projektu je přiblížení života osobám s kombinovaným nebo mentálním postižením k životu osob bez handicapu. Všechny výse popsané body tomuto cíli napomáhají, podporují samostatnost, soukromí, schopnost samostatného rozhodování a možnosti individuálních řešení osobních situací.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0007825
Celkové výdaje projektu
14.384.007 Kč
Výše dotace
12.726.896 Kč
Výdaje Libereckého kraje
1.657.111 Kč
Doba realizace projektu
červenec 2018 - prosinec 2020
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...