Zpět na seznam

Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa

loga projektu

Předmětem projektu je provedení opatření, která povedou k energetickým úsporám na budově Obchodní akademie Česká Lípa. Jedná se o zateplení obvodových stěn ze strany dvora, výměnu zbývajících oken a dveří, zateplení stropu půdního prostoru a provedení nových venkovních špalet oken do ulice. Další opatření spočívá v instalaci systému řízeného větrání s rekuperací tepla, zajišťující větrání celého objektu. Na půdě objektu jsou umístěny 2 centrální vzduchotechnické jednotky, sání a výfuk vzduchu je přes střechu objektu. Přiváděný čerstvý vzduch je půdním prostorem veden tepelně izolovaným potrubím do prostor nad centrálním schodištěm. Pro rozvod vzduchu po objektu jsou využity stávající chodby a schodiště školy. Další energeticky úsporné opatření je ohřev teplé vody tepelným čerpadlem s využitím energie při chlazení. Na ohřev vody na toaletách je instalováno tepelné čerpadlo vzduch/voda.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Více informací o programu naleznete na: www.opzp.cz
Operační program OP Životní prostředí 2014-2020
Registrační číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004372
Celkové výdaje projektu
18.342.700 Kč
Výše dotace
5.155.080 Kč
Výdaje Libereckého kraje
13.187.620 Kč
Doba realizace projektu
červen - prosinec 2018
Další informace

Working...