Zpět na seznam

Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

loga projektu

V rámci projektu došlo k provedení energeticky úsporných opatření na objektu Zámecká, Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Byla provedena výměna oken, repase původních dveří, rekonstrukce střechy celého objektu, zateplení půdy a instalace vzduchotechniky do všech tříd v objektu.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Více informací o programu naleznete na: www.opzp.cz
Operační program OP Životní prostředí 2014-2020
Registrační číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004378
Celkové výdaje projektu
27.391.241 Kč
Výše dotace
4.484.664 Kč
Výdaje Libereckého kraje
22.906.577 Kč
Doba realizace projektu
duben 2018 - srpen 2019
Další informace

Working...