Zpět na seznam

Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.

loga projektu

Výsledkem projektu bude bezbariérový přístup k učebnám a dalším částem Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou. Stavební úpravy souvisí s vybudováním bezbariérových prvků v rámci prostor školy Smetanova. Cílem projektu je zajisti plnou bezbariérovost prostor školy v areálu Smetanova.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013061
Celkové výdaje projektu
6.064.186 Kč
Výše dotace
5.457.768 Kč
Výdaje Libereckého kraje
606.418 Kč
Doba realizace projektu
listopad 2017 - prosinec 2020
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...