Zpět na seznam

Školy bez bariér - Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o.

loga projektu

Výsledkem projektu bude bezbariérový přístup k učebnám a dalším částem areálu gymnázia. Stavební úpravy související s vybudováním bezbariérových prvků v rámci prostor školy umožní stávajícím i budoucím žákům se zdravotním postižením sociální inkluzi. Cílem projektu je zajistit plnou bezbariérovost prostor školy v rámci hlavní budovy a části venkovních ploch areálu školy.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013054
Celkové výdaje projektu
7.514.873 Kč
Výše dotace
6.763.386 Kč
Výdaje Libereckého kraje
751.487 Kč
Doba realizace projektu
listopad 2017 - prosinec 2021
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...