Zpět na seznam

Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.

loga projektu

Předmětem projektu je realizace bezbariérových úprav prostor školy v rámci obou částí budovy vybudováním vnějšího a vnitřního výtahu za účelem propojení provozních částí a podlaží budov. Cílem projektu je zajistit plnou bezbariérovost prostor školy v rámci obou částí budovy a částí venkovních ploch areálu školy související s přístavbou výtahu.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013057
Celkové výdaje projektu
13.926.496 Kč
Výše dotace
12.533.846 Kč
Výdaje Libereckého kraje
1.392.650 Kč
Doba realizace projektu
listopad 2017 - prosinec 2020
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...