Zpět na seznam

Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov

loga projektu

Předmětem projektu je  kompletní rekonstrukce stávajících částí silnice II/262 v úseku MUK Dobranov (včetně jižní větve) - OK Děčínská x Pod Holým vrchem (na její hranici, vlastní OK není předmětem stavby) v celkové délce 5,363 km.  Stavba má za cíl zvýšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu. Komunikace II/262 je důležitou součástí silniční sítě Libereckého kraje.

Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility v rámci regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Více informací o programu naleznete zde: www.mmr.irop.cz

Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010607
Celkové výdaje projektu
230.474.851,61 Kč
Výše dotace
 204.649.565,45 Kč
Výdaje Libereckého kraje
    26.098.286,16 Kč
Doba realizace projektu
březen 2016 - duben 2022
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...