Zpět na seznam

Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

loga projektu

Realizací projektu dojde k modernizaci infrastruktury gymnázia. Konkrétně dojde k úpravě souboru místností ve 3. NP, které tvoří laboratoře chemie. Budova není navržena a provedena jako bezbariérová, v rámci přestavby bude proto obstarán schodolez, který zajistí transport imobilních žáků mezi různými úrovněmi a dojde k úpravě sociálního zařízení pro imobilní občany.

Cílem projektu je podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd pro zajištění konkurenceschopnosti těchto žáků na trhu práce a podporu rozvíjení přírodovědných oborů.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008931
Celkové výdaje projektu
3.565.406 Kč
Výše dotace
3.387.136 Kč
Výdaje Libereckého kraje
178.270 Kč
Doba realizace projektu
červen - prosinec 2019
Další informace

Working...