Zpět na seznam

Regionální stálá konference Libereckého kraje

loga projektu

Podpora implementace územní dimenze na regionální úrovni pro ESI fondy 2014 - 2020.

OPTP_CZ_RO_B_C RGB


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Technická pomoc.
Více informací o programu naleznete na: www.dotaceEU.cz/OPTP
Operační program Další
Registrační číslo
CZ.08.1.1.125/0.0/15_003/0000058
Celkové výdaje projektu
1.933.756 Kč
Výše dotace
1.933.756 Kč
Výdaje Libereckého kraje
0 Kč
Doba realizace projektu
říjen 2015 - září 2017
Další informace

Working...