Zpět na seznam

Regionální stálá konference Libereckého kraje II

loga projektu

Cílem projektu je zajištění takových podmínek pro subjekty z území Libereckého kraje, aby mohly být finanční prostředky z evropských a národních fondů využity co nejefektivněji, tzn. na projekty řešící konkrétní problémy a potřeby Libereckého kraje, které přinesou přínos k rozvoji celého regionu.

OPTP_CZ_RO_B_C RGB


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Technická pomoc.
Více informací o programu naleznete na: www.dotaceEU.cz/OPTP

 

Operační program Další
Registrační číslo
CZ.08.1.1.125/0.0/15_003/0000094
Celkové výdaje projektu
4.126.100 Kč
Výše dotace
4.126.100 Kč
Výdaje Libereckého kraje
0 Kč
Doba realizace projektu
říjen 2017 - srpen 2019
Další informace

Working...