Zpět na seznam

Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

loga projektu

Cílem projektu je zkvalitnit výuku cizích jazyků a předmětů přírodních věd na Gymnáziu Mimoň a přispět tak ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Realizací projektu dojde k modernizaci dvou učeben gymnázia - jazykové a přírodovědné.  V rámci realizace budou provedeny i nezbytné stavební úpravy zmíněných učeben.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011110
Celkové výdaje projektu
4.072.575 Kč
Výše dotace
3.868.946 Kč
Výdaje Libereckého kraje
203.629 Kč
Doba realizace projektu
červenec 2019 - prosinec 2019
Další informace

Working...