Zpět na seznam

Investice do vybavení pro praxi a odborný výcvik žáků SPŠT

loga projektu

Náplní projektu byla investice do zlepšení materiálně-technického vybavení školy Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou pro praktickou výuku žáků studijních oborů a odborný výcvik žáků učebních oborů technického charakteru, jež zahrnovala pořízení pracoviště CNC - obráběcího centra, vybavení pracoviště pro strojní obrábění, vybavení pro pracoviště automechaniků, vybavení pájecího a měřicího stanoviště pro elektroniku a vybavení pro stavební obory. Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení došlo k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak lépe splňují současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím se stávají lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Operační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Registrační číslo
CZ.1.13/4.2.00/05.00395
Celkové výdaje projektu
5.036.690 Kč
Výše dotace
4.658.938 Kč
Výdaje Libereckého kraje
377.752 Kč
Doba realizace projektu
květen 2008 - listopad 2009
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...