Zpět na seznam

Inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště autolakovny s měřením ekonomických a ekologických ukazatelů

loga projektu

Projekt reagoval na zastaralé vybavení prostorů pro praktickou výuku na Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou. Cílem projektu bylo zmodernizovat technologické vybavení školy pro praktickou výuku v oborech autolakýrník a karosář. Díky modernizaci došlo k vytvoření příznivějších podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky, absolventi tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderní technologická zařízení. V rámci projektu byla modernizována autolakovna včetně souvisejících a vyvolaných stavebních úprav pro praktickou výuku a k výměně stávajícího technologického zařízení a doplnění nového technologického celku (multifunkční pracoviště).


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Operační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Registrační číslo
CZ.1.13/4.2.00/32.01220
Celkové výdaje projektu
5.149.645 Kč
Výše dotace
4.377.198 Kč
Výdaje Libereckého kraje
772.447 Kč
Doba realizace projektu
červenec 2011 - duben 2014
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...