Zpět na seznam

Dlaždičské práce pro 21. století

loga projektu

Projekt reagoval na potřeby Střední odborné školy v Liberci, která otevřela nový učební obor – dlaždičské práce. Díky zrealizovanému projektu škola disponuje novými prostory vhodnými pro praktickou výuku tohoto oboru. Cílem projektu tedy bylo zajistit kvalitní a moderně vybavené prostory pro praktickou výuku, což výrazně urychlí předávání zkušeností a poznatků studentům oboru dlaždičské práce a následně pomůže absolventům při hledání práce. Projekt podporuje tzv. inkluzivní vzdělávání a umožní zvýšit počet žáků ve středoškolském vzdělávání na území Libereckého kraje.

V rámci projektu došlo k vytvoření dvou nových učebních prostor a k jejich vybavení moderními učebními pomůckami a zařízením.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Operační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Registrační číslo
CZ.1.13/4.2.00/32.01222
Celkové výdaje projektu
2.128.343 Kč
Výše dotace
1.727.655 Kč
Výdaje Libereckého kraje
400.688 Kč
Doba realizace projektu
červenec 2011 - listopad 2013
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...