Zpět na seznam

Digestoře

loga projektu

Cílem projektu bylo zlepšit materiálně-technické vybavení a podmínky Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě za účelem lepšího zaškolení a osvojení praktických dovedností absolventů a tím rozšíření možnosti jejich uplatnění v praxi. Projekt byl zaměřen především na učebny, např. došlo k výměně a nákupu digestoří pro širší záběr laboratorních cvičení studentů a k nákupu speciálních přístrojů sloužících k praktickým činnostem ve výuce. Škola získala díky projektu nové vybavení laboratoří určené k výuce aplikované chemie.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Operační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Registrační číslo
CZ.1.13/4.2.00/32.01207
Celkové výdaje projektu
644.486 Kč
Výše dotace
269.467 Kč
Výdaje Libereckého kraje
375.403 Kč
Doba realizace projektu
červenec 2011 - červenec 2013
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...