Zpět na seznam

Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa

loga projektu

Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a přispět k rozvoji potenciálu kulturního dědictví, které je obsaženo v mimořádně bohaté a členité sbírce Severočeského muzea v Liberci. Na jeho naplnění se pak podílejí jednotlivé dílčí cíle projektu:

 • zpřístupnění restaurovaných sbírkových předmětů - přímo i prostřednictvím dálkového přístupu,
 • zajištění bezpečného a efektivního uložení sbírkových předmětů,
 • zvýšení atraktivity Severočeského muzea v Liberci pro definované cílové skupiny,
 • podpora sounáležitosti obyvatel s regionem,
 • podpora zájmu veřejnosti o trávení volného času aktivním způsobem,
 • zvýšení místní zaměstnanosti a konkurenceschopnosti díky zvýšení zájmu o sbírky muzea.

Výsledky realizace projektu vyplývají ze splnění věcných cílů projektu. Bude tedy možné vystavit a/nebo bezpečně uložit restaurované sbírkové předměty, které tak budou zároveň uchovány a zajištěny do budoucna. Zabezpečení sbírek se přitom dotkne i dalších prvků kulturního dědictví ve sbírkovém fondu Severočeského muzea v Liberci. Požární zabezpečení pak přinese zvýšení ochrany nejen sbírkových předmětů, ale i návštěvníků.

Hlavní aktivity projektu jsou definovány jeho zaměřením na:

 1. restaurování sbírkových fondů,
 2. zvýšení ochrany sbírkových fondů

1. Restaurování

Hlavní součástí projektu je restaurování zvoleného okruhu sbírkových předmětů. Restaurátorským pracím předchází zpracování restaurátorského průzkumu a záměru.

 • Diapozitivy - 50 ks
 • Negativy - 50 ks
 • Fotografie historická - 900 ks
 • Sklo - 11 ks
 • Pohlednice - 200 ks
 • Textil - 15 ks
 • Plakáty - 70 ks

2. Zabezpečení objektu

2.1 Modernizace EZS

 • výměna všech prostorových pohybových detektorů,
 • výměna všech detektorů rozbití skla,
 • doplnění kontaktů otevření na všechna okna v přízemí, která ještě kontakty opatřena nejsou,
 • výměna všech stávajících linkových modulů za moderní expandery, aby bylo možné provozovat ústřednu s novým firmwarem a podle současných požadavků,
 • výměna modulů pro napojení dalších expanderů do systému v poplachové ústředně

2.2 Pěnové hasicí přístroje

 • pořízení 90 ks nových hasicích přístrojů

2.3 Ostatní opatření

 • obnova funkčnosti stávajících historických mříží v depozitáři Obecné kovy, lokální revize stávajícího historického mechanického zabezpečení původních okenních a dveřních výplní na plášti budovy a repase historických okenních výplní u depozitáře Obecných kovů
 • bude pořízena mobilní klimatizační jednotka pro podsbírky Diapozitivy, Negativy a Historické fotografie

2.4 Vybavení a obalový materiál

 • vybavení restaurátorské dílny, podzemního depozitáře a muzejního fotoateliéru
 • obalový materiál pro uložení sbírkových předmětů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007863
Celkové výdaje projektu
5.392.464 Kč
Výše dotace
4.853.217,60 Kč
Výdaje Libereckého kraje
539.246,40 Kč
Doba realizace projektu
červen 2019 - květen 2022
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...