Zpět na seznam

9. sympozium pracovní skupiny EUREX - Čistá Nisa

loga projektu

Cílem 9. sympozia pracovní skupiny EUREX – „Čistá Nisa“, které se uskutečnilo ve dnech 12. 3. 2014 - 13. 3. 2014  ve Starých Splavech (u Doks) byla především výměna zkušeností mezi odborníky tří sousedících států z Euroregionu Nisa (Česká republika, Německo, Polsko), poskytnutí námětů a nových kontaktů mezi odbornou i laickou vodohospodářskou veřejností a definice hlavních bodů pro další společný postup v realizaci Rámcové směrnice o vodách v povodí Lužické Nisy. Realizací projektu byla zajištěna další funkčnost přeshraniční spolupráce v uzákoněném plánování v oblasti vod. Závěry sympozia budou zapracovány do náplně pro pracovní skupinu EUREX „Čistá Nisa“ pro další období. V rámci konference byl vytvořen sborník, který obsahuje všechny příspěvky zúčastněných odborníků ve vodním hospodářství. Projekt byl realizován ve spolupráci s německým partnerem Landratamt Görlitz Umweltamt. Partner neměl finanční spoluúčast na projektu.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Operační program OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Registrační číslo
Celkové výdaje projektu
371.000 Kč
Výše dotace
315.350 Kč
Výdaje Libereckého kraje
55.650 Kč
Doba realizace projektu
březen 2014 - duben 2014
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...